Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy spolecznej

Utworzono dnia 15.01.2021
Czcionka:

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej

  z dnia 16 grudnia 2020 roku

 Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

Na realizację niżej wymienionego zadania udzielono dofinansowanie następującym oferentom:

Nazwa zadania

Oferent

Suma otrzymanych punktów: razem

Wysokość dofinansowania

Zadanie 1

Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo oraz z uczniami z problemami adaptacyjnymi w środowisku szkolnym i rodzinnym.

Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych

ul. Międzyleśna 9,

57-500 Bystrzyca Kł.

6

20 000 PLN

Zadanie 2

Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 20/4 

6

12 000 PLN

otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych skierowany do:

Organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz innych podmiotów spełniających przesłanki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365), zwanej dalej: ustawą o zdrowiu publicznym, których cel statutowy lub przedmiot działalności dotyczy spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.                                                    

 

 

                                                                                                                                                                                Małgorzata Kuchejda       

Sporządziła: Jolanta Płazińska

                                                                                                                                                                                                                                     Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej                                       

Bystrzyca Kłodzka 12 styczeń 2021 rok

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

...

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 142

W poprzednim tygodniu: 200

W tym miesiącu: 653

W poprzednim miesiącu: 706

Wszystkich: 45075