Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej z dnia 20 grudnia 2019 roku

Utworzono dnia 28.01.2020
Czcionka:

 Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

Na realizację niżej wymienionego zadania udzielono dofinansowanie następującym oferentom:

Zadanie 1-

Poszerzenie oferty programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin.

nie wpłynęła żadna oferta

Zadanie 2 -

Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo oraz uczniami z problemami adaptacyjnymi w środowisku szkolnym i rodzinnym.

Wpłynęła jedna oferta:

Bystrzyckiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych,

z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej

która otrzymała 6 punktów. Na realizację zadania przeznaczono 20 000 złotych.

Zadanie 3-

Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

Wpłynęła jedna oferta

Związku Harcerstwa Polskiego,

Hufiec Bystrzyca Kłodzka, 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20.

która uzyskała 6 punktów. Na realizacje zadanioa przeznaczono 12 000 złotych.

 

                                                                                               Małgorzata Kuchejda

                                                                Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

                          

 

Sporządziła: Jolanta Płazinska

Bystrzyca Kłodzka 28 stycznia 2020 roku

 

 

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych skierowany do:

Organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

oraz innych podmiotów spełniających przesłanki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r.

o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365), zwanej dalej: ustawą o zdrowiu publicznym, których cel

statutowy lub przedmiot działalności dotyczy spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego

określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

...

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 158

W poprzednim tygodniu: 227

W tym miesiącu: 97

W poprzednim miesiącu: 1048

Wszystkich: 29913