Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

- Informacja o projekcie „Chcieć to móc!” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego

                                            

SZANOWNI PAŃSTWO!

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej  wspólnie z Pozaszkolnym Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego „System” Sp.z o.o z Będzina oraz TOTAL WORK z Krosna   realizuje projekt „Chcieć to móc!” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

         Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 15-29 lat  z województwa dolnośląskiego zamieszkujących powiaty wałbrzyski i kłodzki niezarejestrowanych w urzędach pracy (90 osób biernych zawodowo oraz 18 osób zarejestrowanych) nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu.

         Wszystkie działania w projekcie są bezpłatne i oferują nie tylko szkolenia zawodowe, kwalifikacyjne kursy zawodowe  czy staże, ale również kompleksowe wsparcie specjalistów. Proponowane szkolenia  zawodowe  w ramach projektu :

- grafik komputerowy

- spawacz metodą TIG/MAG

- elektryk budowlany z SEP

- pracownik ochrony fizycznej I stopnia

- obsługa wózków widłowych

- obsługa magazynu

- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

- opiekun osób zależnych

- monter urządzeń energii odnawialnej

- język angielski/niemiecki

- kelner/barman

- prawo jazdy kategorii C/B

W ramach projektu uczestnicy otrzymują:

- stypendium szkoleniowe w wys. 797.92 zł

- stypendium stażowe w wysokości 1850 zł miesięcznie ( minimum 3 miesiące)

Szczegóły dotyczące proponowanych działań w ramach projektu można uzyskać  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej- koordynator projektu ze strony OPS Bożena Jaworska              nr tel. 608 310 770 lub kierownik projektu Andrzej Wyszomirski nr tel.694564911