Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: OPIEKUN – ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Utworzono dnia 10.07.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 1-go Maja1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel:/074/ 811-02-66 fax /074/ 811-17-85
www.opsbystrzyca.pl
e-mail: ops@bystrzycaklodzka.pl
NIP 881-12-62-732 REGON 005810956


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Opiekun – świadczenie usług opieki wytchnieniowej

 1. Przedmiot konkursu:

 1. Stanowisko: opiekun

 2. Liczba stanowisk 1,

 3. Miejsce wykonywania pracy: Usługa opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 4. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie

 5. Przewidywany termin zatrudnienia: od zaraz


Wymagania niezbędne (formalne)-

 1. Posiada obywatelstwo polskie,

 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. Posiada nieposzlakowaną opinię,

 4. Stan zdrowia pozwalającego na wykonywaniu usług opieki nad osobą niepełnosprawną,

 5. Usługę opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

 6. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki

wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia,) lub

 1. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie

zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

- Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

Praca na podstawie umowy zlecenia na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r. Praca przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb opiekuna osoby niepełnosprawnej w godzinach od 8.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). Zaplanowana liczba godzin do wykorzystania w przypadku opieki nad jedną osobą niepełnosprawną to maksymalnie 153 godzin na cały okres realizacji programu w 2023 r. Wynagrodzenie to 33,42 zł brutto za godzinę zegarową.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

 • odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.,

 • okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Przykładowe czynności usługowe:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,

 •  wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pieluch – majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,

VI Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie:

1). Karty zgłoszeniowej kandydata na opiekuna (załącznik nr 1)

2). Kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończone kursy, itp. i/lub

3). Kserokopię dokumentów poświadczających doświadczenie w opiece nad osobą

niepełnosprawną,

4) . Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (załącznik nr 2)

5). Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez OPS. (załącznik nr 3)

 

Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów w Biurze Kadr lub Biurze Obsługi Klienta Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 1-go Maja 1 57-500 Bystrzyca Kłodzka lub przesłanie pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na opiekuna - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w terminie do dnia 14 lipca 2023 roku do godz. 10.00.

Dokumenty aplikacyjne można również przesłać na adres mailowy kadry.ops@bystrzycaklodzka.pl

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Ośrodka. Aplikacje, które wpłyną do po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor zastrzega sobie prawo w przypadku wpłynięcia oferty spełniającej wymagania określone w wyżej wymienionym przed końcowym terminem określonym w ogłoszeniu do skrócenia terminu naboru.

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 07 lipca 2023 r. Dyrektor

Małgorzata Kuchejda

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bystrzycy Kłodzkiej


 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 110

W poprzednim tygodniu: 195

W tym miesiącu: 799

W poprzednim miesiącu: 631

Wszystkich: 67268