Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bystrzycy Kłodzkiej

Utworzono dnia 27.07.2023

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

ogłasza

nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych

na członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bystrzycy Kłodzkiej

 

 Podstawa prawna :

1) art.9a ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. 2021,poz.1249 z późn. zm.)

 

         Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

 Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3-5, w szczególności przez:

  1. diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
  2. inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
  3. inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
  4. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
  5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  6. powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
  7. monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";
  8. przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a;
  9. kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
  10. składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).

 

Organizacje zainteresowane udziałem swego przedstawiciela w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego prosimy o wypełnienie załączonej Karty zgłoszenia do członkostwa w Zespole

Interdyscyplinarnym w Bystrzycy Kłodzkiej  i złożenia jej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Maja 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka , pokój nr 13 , w terminie do dnia 04. 08.2023  roku do godz. 12:00.

 Spośród zgłoszonych kandydatur dokonany zostanie wybór członków do składu Zespołu Interdyscyplinarnego i przedłożony Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej  do zatwierdzenia.

 

Załącznik 1 – Karta zgłoszenia do członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym Bystrzycy Kłodzkiej . oraz wzór zgody i oświadczenia.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 110

W poprzednim tygodniu: 195

W tym miesiącu: 799

W poprzednim miesiącu: 631

Wszystkich: 67268