Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

PROTOKÓŁ ROZSTRZYGNIĘCIA ZAMÓWIENIA Nr 02.2022,

Utworzono dnia 14.11.2022

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTA

OKREŚLONA W ART. 2 UST. l PKT l USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. -

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,

 1. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. 1-go Maja l. 57-500 Bystrzyca Kłodzka tel. 748110266, e-mail: ops@bystrzycaklodzka.pl, http://www.ops.bystrzycaklodzka.biuletyn.net/; http://www.opsbystrzyca.pl

 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  - Świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
  - Świadczenie usług opiekuńczych dla osób, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 3. Szacunkowa wartość zamówienia:
  brutto: 126 000,00 zł (sto dwadzieścia szczęść tysięcy złotych 00/100)

 4. W dniu 14.11.2022 r. o godzinie 10:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej nastąpiło Komisyjne otwarcie złożonych ofert biorących udział w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego 02.2022.

 5. Do dnia wyznaczonego jako ostateczny termin składania ofert tj. 10.11.2022 roku do godziny 10:00 wpłynęły dwie oferty:
  - 1 oferta wpłynęła za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  - l oferta została złożona osobiście do tut. Ośrodka,
  - 0 ofert wypłynęło po terminie wyznaczonym na składanie ofert,
  - 1 oferta nie spełniała warunków udziału w postępowaniu.

 6. Informacja o Oferentach, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 02.2022.

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Liczba pkt

kryterium cena

Data wpłynięcia oferty

Spełnia warunki udziału w postępowaniu

1.

HOME EXPRESS Sp.zo.o. ul. Wiertnicza 104/1 02-952 Warszawa

35,00 zł

100%

10.11.2022

Nie spełnia

2.

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Igliczna"

ul. Bystrzycka 16, 57-500 Stara Bystrzyca

34,00 zt

100%

07.11.2022

Spełnia

 1. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Igliczna” ul. Bystrzycka 16, 57-500 Stara Bystrzyca.

 2. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
  Podstawowym kryterium była cena. Wybrany Oferent złożył ofertę z najniższą ceną za godzinę usługi i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ponadto oferta złożona przez Oferenta HOME EXPRESS Sp.z o.o. ul. Wiertnicza 104/1 02-952 Warszawa nie została złożona w sposób jaki Zamawiający określił w punkcie VII jako opis przygotowania oferty.
  Zamawiający określił, że Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną oraz dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Oferenta złożona drogą elektroniczną przez Oferenta HOME EXPRESS Sp.z o.o. ul. Wiertnicza 104/1 02-952 Warszawa nie została podpisana podpisem elektronicznym ani podpisem zaufanym. Na tym otwarcie zakończono.

 3. Postępowanie unieważnione z powodu: nie dotyczy.

 4. Postępowanie prowadził: Główny administrator Wojciech Zieliński

 5. Wybór oferty przeprowadzała trójosobowa komisja w składzie:
  1. Renata Jędrzejewicz – przewodnicząca,
  2. Ewa Wołczacka – członek,
  3. Wojciech Zieliński – członek

ZAŁĄCZNIKI:

 • Protokół
  Utworzono dnia 14.11.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Protokół

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 232

W poprzednim tygodniu: 354

W tym miesiącu: 1055

W poprzednim miesiącu: 917

Wszystkich: 61932