Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

O instytucji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

     57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. 1 Maja 1
     tel:74 811 02 66    74 811 17 85   tel.kom. +48 515 362 567

  godziny otwarcia 

Poniedziałek 700 - 1600
Wtorek 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1400
    

Godziny pracy pracowników socjalnych w biurze:

Poniedziałek 700 - 1000 1400 - 1600
Wtorek 700 - 1000 1400 - 1500
Piątek 700 - 1000  

 

Godziny pracy pracowników socjalnych w terenie:

Poniedziałek 1000 - 1400
Wtorek 1000 - 1400
Czwartek 1000 - 1500
Piątek 1000 - 1400

 

ŚRODA DNIEM PRACY W BIURZE BEZ PRZYJMOWANIA KLIENTÓW

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną do realizacji zadań własnych oraz zleconych gminie. Działa na podstawie następujących przepisów:

 • Ustawy  o pomocy społecznej
 • Uchwały Nr xxx/250/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej
 • Ustawy  o samorządzie gminnym
 • Ustawy o pracownikach samorządowych
 • Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawy  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawy  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Ustawy  o systemie oświaty
 • Ustawy  o zatrudnieniu socjalnym
 • Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 • Ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 • Ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 • Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • Ustawy prawo energetyczne
 • Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
 • Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Imieniny

Imieniny: