Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTEPSTWEM W KŁODZKU

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kłodzku wraz Lokalnymi Punktami w Ząbkowicach Ślaskich, Dzierżoniowie, Wałbrzychu, Świebodzicach i Boguszowie Gorcach współfinansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości na lata 2019 -2021.

Dla kogo:

  1. Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa karnego, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat – szczególnie, jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego).
  2. Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób, które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.

Jaki cel:

Pomoc świadczona ze strony Okręgowego Ośrodka i Lokalnych Punktów ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. Ośrodek wraz z Lokalnymi Punktami podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami.

Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe, w oparciu o opinie specjalistów.

Pomoc świadczona dla osób pokrzywdzonych przestępstwem               i osób im najbliższym:

  • udzielanie pomocy prawnej, w tym mediacje;
  • pomoc psychologiczną i psychiatryczną;
  • finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych, zakupu lekarstw i wyrobów medycznych;
  • finansowanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach, przedszkolach, w żłóbkach                      i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy;
  • finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  • pokrywanie kosztów zakwaterowania, dopłat do czynszu i opłat za media;
  • pokrywanie kosztów żywności, zakupu odzieży, obuwia i środków czystości. 

Pomoc świadczona dla świadków przestępstw i osób im najbliższym:

  • pomoc psychologiczna

Gdzie szukać pomocy:

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB
POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W KŁODZKU

Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 11/2

Telefon: +48 517 601 656

E-mail: klodzko@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałki:  8:00-18:00, wtorki:  8:00-16:00, środy: 10:00-20:00, czwartki: 10:00-20:00, piątki: 8:00-16:00, soboty: 8:00-12:00, niedziele: nieczynne

Informacje dodatkowe:

Więcej informacji można znaleźć na stronie  https://www.pomoc-pokrzywdzonym.pl/

Całodobowa infolinia: +48 508 962 007