Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Prace społeczno użyteczne

Prace społeczno użyteczne

 

Do prac społecznie użytecznych (PSU) może zostać skierowana osoba korzystająca z pomocy społecznej, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku. Maksymalna ilość godzin, jaką można wypracować w ciągu tygodnia wynosi 10 godzin, w trakcie całego miesiąca 40 godzin. Stawka za godzinę pracy wynosi obecnie 8,00 zł. i wypłacana jest tylko za faktycznie przepracowane godziny. PSU trwają do 30 listopada. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej.

 

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. 2011 r. Nr 155, poz. 921)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 2013, poz. 674, ze zm.)

 

 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. ( 74 ) 811 02 66, fax. ( 74 ) 811 17 85                                                                                                           e-mail: opsbyst@poczta.onet.pl.

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: