Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemow Alkoholowych

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW     ALKOHOLOWYCH  I  NARKOMANII

przyjmuje w każdą pierwszą  i trzecią  środę miesiąca

 w godzinach 15.00- 16.30

w  Bystrzycy Kłodzkiej,  ul. Okrzei 15

 

Podstawa prawna

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bystrzycy Kłodzkiej (GKRPA) działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r. (Dz. U. Z 2021 poz.1119 z póżn.zm.) i została powołana Zarządzeniem Nr OR.0050.16.2014 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 stycznia 2014r.

  W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:                                                                                                                                               

Przewodnicząca GKRPA :Dorota Jaworska

Sekretarz: Hanna Sulikowska

Członkowie: Małgorzata Kuchejda, Jolanta Płazińska, Kazimierz Wrzeszcz,  Andrzej Gałan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania:
1.inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
2.podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3.opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

GKRPA przyjmuje wnioski w sprawie objęcia leczeniem odwykowym

1. Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym - mogą składać:
- członkowie rodziny,
- kuratorzy sądowi,
- Komisariaty Policji,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- pedagodzy szkolni.

Forma załatwienia sprawy:
1. skierowanie osoby uzależnionej od alkoholu na dobrowolne leczenie odwykowe lub
2. skierowanie wniosku do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego.

Adres siedziby oraz  adres do korespondencji:

57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. 1-go Maja 1 (Ośrodek Pomocy Społecznej)

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: