Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemow Alkoholowych

Czcionka:

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ


Podstawa prawna
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bystrzycy Kłodzkiej (GKRPA) działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.487) i została powołana Zarządzeniem Nr OR.0050.16.2014 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 stycznia 2014r.


W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bystrzycy Kłodzkiej wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
Przewodnicząca: Dorota Jaworska                                                                                                                                                             

Sekretarz: Hanna Sulikowska
Członkowie:  Jolanta Płazińska, Małgorzata Kuchejda, Kazimierz Wrzeszcz , Andrzej Gałan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1.inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
2.podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się           leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3.opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII przyjmuje  2 razy w miesiącu w każdą 2 i 4  środę miesiąca w godzinach  1500- 1700  przy ul.  Sienkiewicza 8 w Bystrzycy Kłodzkiej . II piętro pokój nr 207.


Wymagane dokumenty:
1. wniosek o objęcie leczeniem odwykowym - mogą składać:
- członkowie rodziny,
- kuratorzy sądowi,
- Komisariaty Policji,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- pedagodzy szkolni                                                                                                                                                                                      - inne osoby  zainteresowane sprawą

Adres siedziby 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 8 (budynek Przychodni II piętro pokój nr 207)

Adres do korespondencji 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. 1 Maja 1(Ośrodek Pomocy Społecznej )

                                                                                                                      
Forma załatwienia sprawy:
1. skierowanie osoby uzależnionej od alkoholu na dobrowolne leczenie odwykowe lub
2. skierowanie wniosku do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

...

Imieniny