Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2017

 

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2017, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

Czas trwania: sierpień 2017 – czerwiec 2018

Dostawy z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się od 28 września 2017 i potrwają do końca maja 2018. Dystrybucja z magazynu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 31 odbywa się od poniedziałku do środy w godzinach od 9.00-13.00

PACZKI I POSIŁKI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

ZESTAW ŻYWNOŚCI NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2017

groszek z marchewką 4 kg,

fasola biała 4 kg,

koncentrat pomidorowy 1,76 kg,

buraczki wiórki 1,05 kg,

powidła śliwkowe 1,5 kg,

makaron jajeczny 4,5 kg,

makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,

ryż biały 4 kg,

kasza gryczana 2 kg,

herbatniki maślane 0,6 kg,

mleko UHT 7 l.,

ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,

szynka drobiowa 3 kg,

szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

pasztet wieprzowy 0,64 kg,

filet z makreli w oleju 1,7 kg,

cukier biały 4 kg,

olej rzepakowy 4 l.,

kabanosy wieprzowe 0,36 kg, 

miód wielokwiatowy 0,4 kg.

Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie. 

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej będzie realizował działania towarzyszące takie jak:

-włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, działania aktywizacyjne pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej): pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym, wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, będzie realizował działania, takie jak:

·                     warsztaty kulinarne;

·                     warsztaty edukacji ekonomicznej;

·                     warsztaty dietetyczne;

·                     warsztaty niemarnowania żywności.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ - ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne. 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: