Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

ŚWIADCZENIE Z PROGRAMU "DOBRY START" 300+ - ZMIANA PO 1 LIPCA 2021R.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU "DOBRY START" 300+
 NOWE ZASADY OD 1 LIPCA 2021R.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2021 r. Poz. 1092), ulegają zmianie dotychczasowe zasady składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

 1. Postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

 2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, zwany dalej „wnioskiem”, składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 3. Wniosek i załączniki do wniosku składane są wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

  1. profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – (ZUS PUE);

  2. systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – (Bankowość elektroniczną);

  3. systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny - (platforma Emp@tia).

 

Wnioski składane na rok 2021/2022 należy przesłać w terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021r.

Linki:

 1. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/szukaj?query=wniosek+dobry+start

 2. Tekst rozporzadzenia: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001092&SessionID=F52993073A21B9F53F726069A6955EA6F1D86B7E

 3. Portal Informacyjno Usługowy Emp@tiahttps://empatia.mpips.gov.pl/

 4. ZUS Portal Usług Elektronicznych: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Imieniny

Imieniny: