Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemow Alkoholowych

Czcionka:

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ


Podstawa prawna
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bystrzycy Kłodzkiej (GKRPA) działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.487) i została powołana Zarządzeniem Nr OR.0050.16.2014 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 stycznia 2014r.


W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bystrzycy Kłodzkiej wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
Przewodnicząca: Dorota Jaworska                                                                                                                                                                 Sekretarz: Hanna Sulikowska
Członkowie:Jolanta Płazińska, Irena Stawiarska, Kazimierz Wrzeszcz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Godziny przyjęć dwa razy w miesiącu, w poniedziałki od 15:00 do 17:00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1.inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
2.podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się           leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3.opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Wymagane dokumenty:
1. wniosek o objęcie leczeniem odwykowym - mogą składać:
- członkowie rodziny,
- kuratorzy sądowi,
- Komisariaty Policji,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- pedagodzy szkolni                                                                                                                                                                                      - inne osoby  zainteresowane sprawą

Miejsce składania dokumentów:
1.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bystrzycy Kłodzkiej, 57 - 500 Bystrzyca Kłodzka, ul.Sienkiewicza 8, tel.74/ 811 01 01.
2.Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, ul.1 Maja 1, tel.74/811 02 66.                                                                                                                              
Forma załatwienia sprawy:
1. skierowanie osoby uzależnionej od alkoholu na dobrowolne leczenie odwykowe lub
2. skierowanie wniosku do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

...

Imieniny