Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. 1-go Maja1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel:/            074/ 811-02-66 fax /074/ 811-17-85

www.         ops@bystrzycaklodzka.pl

NIP 881-12-62-732 REGON 005810956

___________________________________________________________________________

Ogłoszenie o wynikach

otwartego konkursu ofert  na realizację w 2024 r. zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dofinansowanie udzielono następującym oferentom:

 

Zadanie 1

Nazwa zadania:

Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo oraz z uczniami z problemami adaptacyjnymi                 w środowisku szkolnym i rodzinnym:

 

Działania:

    • przedstawienie oferty zajęć programowych w placówce wsparcia dziennego (świetlicy, ognisku wychowawczym)                        z zakresu pracy opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo

 

Termin realizacji:

 

01.01.2024-31.12.2024

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2024 :

 

30.000 zł

 

Pełna nazwa oferenta:

 

 

Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych,

ul. Międzyleśna 9, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

 

 

Kwota dotacji:

 

30.000 zł

     

 

 

Zadanie 2

Nazwa zadania

Działalność placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej

 

Działania:

    • przedstawienie oferty zajęć programowych w placówce wsparcia dziennego w formie podwórkowej z zakresu pracy opiekuńczo - wychowawczej z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo

 

Termin realizacji

 

01.01.2024-31.12.2024

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2024

 

30.000 zł

 

Pełna nazwa oferenta:

 

 

 

Brak

Kwota dotacji:

 

Brak

 

 

     

 

Zadanie 3

Nazwa zadania

Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży                     z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych                                 i przeciwdziałania narkomanii, uczestniczących w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych.

 

Działania:

    • przeprowadzenie wybranego programu profilaktycznego

Termin realizacji

 

01.01.2024-31.12.2024

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2024

 

10.000 zł

 

Pełna nazwa oferenta:

 

 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Bystrzyca Kłodzka”, ul. Mickiewicza 14, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

 

 

Kwota dotacji:

 

 

5.000 zł

 

     

 

 

Zadanie 4

Nazwa zadania

Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami programu profilaktycznego

 

Działania:

    • przeprowadzenie wybranego programu profilaktycznego

Termin realizacji

 

01.01.2024-31.12.2024

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2024

 

30.000 zł

 

Pełna nazwa oferenta:

 

 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Bystrzyca Kłodzka”, ul. Mickiewicza 14, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

 

 

Kwota dotacji:

 

 

22.000 zł

 

 

     

 

 

Oferty które nie uzyskał pozytywnej oceny merytorycznej

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

1.

Związek Harcerstwa Polskiego

Zadanie 2 - Działalność placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej

2.

Związek Harcerstwa Polskiego

Zadanie 3 - Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, uczestniczących w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych

3.

Klub Sportowy „Polonia”

Zadanie 4 - Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami programu profilaktycznego

4.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSO

Zadanie 4 - Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami programu profilaktycznego

5.

Klub Sportowy Mutant

Zadanie 4 - Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami programu profilaktycznego

 

 

 

            Z uwagi na niewyłonienie Oferenta na Zadanie 2 „Działalność placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej”  zostanie ogłoszony nowy konkurs.

 

Z uwagi na niewykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na dofinasowanie Zadania 3 „Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, uczestniczących w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych” i Zadania 4 „Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami programu profilaktycznego”, zostaną ogłoszone konkursy na powyższe Zadania, w wysokości dotacji pozostałej kwoty przeznaczonej na realizacji powyższych Zadań.

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: