Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

DODATEK GAZOWY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2023 R.

Utworzono dnia 26.01.2023

Nowe świadczenie dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem

21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Zadanie to będzie realizowane przez Ośródek Pomocy Społeczne w Bystrzycy Kłodzkiej

Najważniejsze informacje:

 • O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa.

Aby otrzymać ww. świadczenie należy:

 • ogrzewać swoje gospodarstwo domowe paliwem gazowym,

 • zgłosić lub wpisać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ogrzewanie gazowe jako ogrzewanie główne w swoim gospodarstwie domowym. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB,

 • być odbiorcą paliwa gazowego, tj. ponosić koszty jego zakupu zgodnie z fakturą.

 • Refundacji podlega podatek VAT od paliw gazowych tj. m. in. gaz ziemny dostarczany za pomocą sieci gazowej. Co za tym idzie, refundacja nie dotyczy skroplonego gazu LPG ani ogrzewania dostarczanego z sieci miejskiej (MPEC).

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT nastąpi z opłaconej faktury za gaz zużyty w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. O zwrot podatku VAT można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej i każdej kolejnej faktury za paliwa gazowe w ww. okresie.

Wniosek należy złożyć nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 • Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca
i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny czy dodatek osłonowy.

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.

 • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

Wniosek można złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. 1-go Maja 1, za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 231

W poprzednim tygodniu: 354

W tym miesiącu: 1054

W poprzednim miesiącu: 917

Wszystkich: 61931