Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. "

Utworzono dnia 11.12.2023

Bystrzyca Kłodzka, dnia   11.12.2023 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. 1 Maja 1

57-500 Bystrzyca Kłodzka

AO.262.01.2023

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  „Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie miasta i  gminy Bystrzyca Kłodzka w okresie 01.01.2024 r.  – 31.12.2024 r.  prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2  w związku z art. 359  pkt  2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta założona przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną ”Igliczna”, ul. Bystrzycka 16, 57-500 Stara Bystrzyca z zaoferowaną ceną 168 000,00 zł, oraz procentowym wskaźnikiem zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 90  ust. 1, w wysokości  70 % osób zatrudnionych.

W postępowaniu kryterium oceny ofert była cena oraz aspekty społeczne, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 94 ust. 1.

W postępowaniu została złożona 1 oferta.

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz łączna punktacja.

L.p.

Nazwa

i adres Wykonawcy

liczba punktów – kryterium cena

Liczba punktów- kryterium aspekty społeczne, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 94 ust. 1.

 

 Łączna punktacja

1

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ”Igliczna”, ul. Bystrzycka 16, 57-500 Stara Bystrzyca

80 pkt

14 pkt

94 pkt

 

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Małgorzata Kuchejda

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 14

W poprzednim tygodniu: 265

W tym miesiącu: 595

W poprzednim miesiącu: 1066

Wszystkich: 74360