Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

NABÓR DO PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Utworzono dnia 06.11.2023

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił w dniu 30 października 2023 r. nabór wniosków na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą   z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

–  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W przypadku zainteresowania programem oraz wszelkie uwagi odnośnie chęci realizacji Programu proszę kierować na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej  ul. 1-go Maja 1, lub telefonicznie 74 8 110266  w godzinach pracy Ośrodka.

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 listopada 2023 r. włącznie

Więcej informacji o Programie https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-wramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opiekawytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 110

W poprzednim tygodniu: 195

W tym miesiącu: 799

W poprzednim miesiącu: 631

Wszystkich: 67268