Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2023 DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

Utworzono dnia 22.12.2022

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej z dnia

15 listopada 2022 roku

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

Na realizację niżej wymienionego zadania udzielono dofinansowanie następującym oferentom:

 

Nazwa zadania

Oferent

Suma otrzymanych punktów:
razem

Wysokość dofinansowania

Zadanie 1

Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo oraz z uczniami z problemami adaptacyjnymi w środowisku szkolnym i rodzinnym.

Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Międzyleśna 9

6

30.000 PLN

Zadanie 2

Działalność placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej.

Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Bystrzyca Kłodzka, 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 31

6 30.000 PLN

Zadanie 3

Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Bystrzyca Kłodzka, 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 31

6 15.000 PLN

Zadanie 4

Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami programu profilaktycznego

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ”Bystrzyca Kłodzka” 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Mickiewicza 14

6

14.000 PLN

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych skierowany do:

Organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020- r. poz. 1057 ze zm.) oraz innych podmiotów spełniających przesłanki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608), zwanej dalej: ustawą o zdrowiu publicznym, których cel statutowy lub przedmiot działalności dotyczy spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy zdrowiu publicznym.

 

Bystrzyca Kłodzka 22.12.2022 rok

Sporządziła: Jolanta Płazińska                                                    Podpis:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Kuchejda 

ZAŁĄCZNIKI:

  • WYNIKI KONKURSU
    Utworzono dnia 22.12.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 232

W poprzednim tygodniu: 354

W tym miesiącu: 1055

W poprzednim miesiącu: 917

Wszystkich: 61932