Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

DODATEK ELEKTRYCZNY

Dodatek elektryczny 2022 r.

Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku wprowadza się  dodatek elektryczny, jako narzędzie  stanowiące wsparcie dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Wysokość dodatku elektrycznego

Zgodnie z ustawą wysokość dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych będzie wynosiła:

  1. 1000 zł zgodnie z art. 30 ust. 1.ustawy
  2. 1500 zł w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh zgodnie z art. 30 ust. 2. ustawy.

Osoby ubiegające się o podwyższony dodatek w wys. 1500 zł zobowiązane są do dołączenia do wniosku rozliczenia z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzającym zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh

Terminy

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 r.

Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ul. 1 Maja 1  codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00 pokój nr 13 (I piętro)

Adres skrytki ePUAP: /OPS_Bystrzyca/skrytkaESP

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku,  wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego   złożony  za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Oznacza to, że wniosek stanowiący załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP WYMAGA ODRĘBNEGO PODPISU, aby został uznany za prawidłowo podpisany.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Imieniny

Imieniny: